Välkommen till Sportvagnsklubben Göteborg

Klubbens nya hemsida är just nu i verkstaden för en grundlig renovering.

Välkommen åter!

© Sportvagnsklubben Göteborg, 1954-2016.
Adress: Box 52031, 400 25 Göteborg, Plusgiro: 42153-7, E-post: info@svkg.se